0 Comments
MS Excel Tips & Tricks
success 100%

Tip: If you want to search for Udemy Free Course of Mum Coupon on Google please search: Mumcoupon.com + Keywords.

MS Excel 2019 na sterydach

Description
Kurs MS Surpass Tips and Tricks czy jak kto woli sztuczki i kruczki

Kurs o Excelu, ale nietypowy, bo prawie wcale nie ma w nim tematu formu?. A Dlaczego?

Na typowych kursach uczysz si? najpierw jak w ogóle pracowa? z Excelem, a potem l?dujesz w temacie formu? i w?a?ciwie z niego nie wychodzisz. Zgaduj?, ?e nie znasz ich wszystkich, dochodzisz wi?c do pewnego etapu wtajemniczenia i mówisz „do?? – tyle formu? mi wystarczy”.

Tymczasem Surpass jako narz?dzie potrafi o wiele wi?cej. Je?li znasz te dodatkowe skróty, opcje, ukryte polecenia, to wiele skomplikowanych problemów rozwi??esz na dopalaczach, w pozytywnym znaczeniu tego s?owa.

Oto par? przyk?adów:

· Zamykasz skoroszyt i nie zapisa?e? zmian. Czy s? utracone? Nie, ale trzeba o to odpowiednio zadba?

· Udost?pniasz swój skoroszyt – czy na pewno w tym skoroszycie recreation tylko to co wida? na ekranie? Jak si? pozby? twoich danych osobistych? Jak zaszyfrowa? skoroszyt i z drugiej strony jak ?ama? takie zabezpieczenia, gdy np. zgubisz has?o?

· Wstawiasz wykres. To proste. Ale jak wstawi? termometr, plot Gantta, Paretto, pr?dko?ciomierz, jak korzysta? z nowych typów wykresów?

· Drukujesz wielostronicowy arkusz. Jak zapanowa? nad takim wydrukiem?

· Umiesz wykonywa? dzia?ania na liczbach, ale jak wykonywa? operacje na datach? Jak formatowa? zw?aszcza du?e warto?ci liczbowe i to bez zaawansowanego formatowania warunkowego?

· Jak ustali? czym ró?ni? si? dwa bardzo podobne skoroszyty? Jak wyci?gn?? wszystkie formu?y?

· I wreszcie – potrafisz wykonywa? wiele czynno?ci r?cznie, ale jak zautomatyzowa? prac? korzystaj?c z makr?

To wszystko znajduje si? w?a?nie na tym kursie. Na pewno ?eby z niego skorzysta? musisz ju? troch? Excela zna?, ale na pewno nie na poziomie zaawansowanym. Wszystkie tematy s? pokazywane od pocz?tku. Staram si? aby przyk?ady by?y praktyczne, np. chocia? nie nauczysz si? tu metropolis? samodzielnie makr, to jednak dostaniesz makro s?ownie zamieniaj?ce liczb? na tekst i zobaczysz jak je zainstalowa?. Podobnie nie naucz? Ci? programowania, ale dam Ci skrypt ?ami?cy proste has?o.

Po ka?dej lekcji masz krótkie zadanie do samodzielnego rozwi?zania. Dzi?ki temu sprawdzisz, czy prezentowane mechanizmy naprawd? dzia?aj? i w efekcie lepiej je zapami?tasz.

Podsumowuj?c – je?li chocia? troch? znasz Excela, chcesz wycisn?? z niego ile si? da, chcesz pozna? nowo?ci z wersji 2019 i 365, chcesz dosta? do w?asnych r?k makro s?ownie, makro sortuj?ce arkusze i buduj?ce spis tre?ci – rozwa? uczestnictwo w tym kursie.

MS Excel Tips and Tricks – czyli Excel na sterydach

Who this instruction is for:
Ka?dy to pracuje z MS Surpass

Udemy Coupon Code,
Udemy Free Coupon,
Udemy Coupon $10,
Udemy 100 Free Coupon,
Udemy Coupon Code Free,
Udemy Coupon Code $10,
Udemy 10 Coupon,
Udemy 90 Off Coupon.

BetterWorldBooks.com Bargain Bin